Kurs Fotowoltaiczny

  • Kurs fotowoltaiczny
  • Białystok - Choroszcz
    Dwór Czarneckiego

    Kurs Fotowoltaiczny

    29-30 września, 2015

O kursie

Oferowany kurs fotowoltaiczny to przede wszystkim doskonała propozycja dla osób pragnących zdobyć nowe umiejętności w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz chcących podnosić swoje kwalifikacje. Organizowane szkolenie fotowoltaiczne pozwala zdobyć nie tylko podstawową, ale także zaawansowaną wiedzę z zakresu fotowoltaiki i rozwiązań stosowanych w zakresie pozyskiwania energii elektrycznych z promieniowania słonecznego.

Kurs posiada pełną akredydację Urzędu Dozoru Technicznego i może stanowić doskonałe przygotowanie do pracy montera urządzeń fotowoltaicznych. Szkolenie pokrywa się z wymaganiami UDT zarówne w części teoretycznej, jak i praktycznej, a wykwalifikowana i doświadczona kadra zapewnia profesjonalne podejście do tematu fotowoltaiki.

Harmonogram

1. Dzień

Rejestracja uczestników szkolenia

Na początku uczestnicy kursu potwierdzają swoją obecność, są zakwaterowywani oraz otrzymują niezbędne materiały szkoleniowe.

Systemy fotowoltaiczne - podstawy

Podstawowe definicje i zwroty na temat systemów fotowoltaicznych oraz pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego. Przepisy BHP PPOŻ oraz prawa i obowiązki ceryfikowanego instalatora.

Przerwa kawowa

Catering podczas przerw przygotowywany przez Dwór Czarneckiego.

Zasady działania systemów fotowoltaicznych

Budowa i zasada działania ogniw fotowoltaicznych. Rodzaje ogniw słonecznych, modułów oraz całych systemów. Omówienie urządzeń i wszystkich elementów wchodzących w skład systemów fotowoltaicznych.

Przerwa na obiad

Dania kuchni regionalnej przygotowywane są przez szefów kuchni Dworu Czarneckiego.

Dobór systemów fotowoltaicznych

Zasady doboru systemów fotowoltaicznych. Projektowanie instalacji PV. Optymalne rozwiązania techniczne, systemy autonomiczne oraz sposoby przyłączania do sieci energetycznej.

Przerwa kawowa

Catering podczas przerw przygotowywany przez Dwór Czarneckiego.

2. Dzień

Śniadanie

Bufet szwedzki przygotowywany specjalnie dla uczestników przez Dwór Czarneckiego.

Montaż i regulacja systemów fotowoltaicznych

Dokumentacja techniczna przygotowywanego systemu fotowoltaicznego. Warunki odbioru instalacji fotowoltaicznej. Instalacja modułów, dobór i wymiarowanie przewodów,

Przerwa kawowa

Catering podczas przerw przygotowywany przez Dwór Czarneckiego.

Wydajność systemów fotowoltaicznych

Czynniki wpływające na jakość pracy modułów fotowoltaicznych i ich charakterystykę napięciowo-prądową.

Modernizacja i utrzymanie systemów fotowoltaicznych

Typowe zakłócenia i awarie w systemach fotowoltaicznych. Analiza typowych błędów w modernizacji i konserwacji modułów.

Przerwa na obiad

Dania kuchni regionalnej przygotowywane są przez szefów kuchni Dworu Czarneckiego.

Wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Na koniec każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które upoważnia do udziału w egzaminie państwowym Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin państwowy UDT odbywa się przynajmniej dwa razy w roku. Wszelkie informacje dotyczące miejsca, osób przyjętych, a także terminów przeprowadzenia egzaminów publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Dozoru Technicznego. Po pozytywnym przejściu procesu egzaminacyjnego, monter otrzymuje certyfikat instalatora systemów fotowoltaicznych, który jest poświadczeniem Urzędu Dozoru Technicznego o spełnieniu przez instalatora wszystkich wymagań zawartych w obowiązujących przepisach prawa.

Kontakt

Dziękujemy za wysłanie wiadomości.

Wróć na górę